Registrera dig för webbinarie om "Kommunal biologisk avloppsrening - från identifierat behov till driftsättning"


Inbjudan till webbinarium om VA-process: Kommunal biologisk avloppsrening - från identifierat behov till driftsättning
Hur går din kommun tillväga då kapaciteten för avloppsrening behöver utökas?

Vi vill bjuda in till ett webbinarium där vi visar hur processen kan se ut från ett identifierat behov av utökad rening till att ett nytt reningssteg är i drift. Vi besvarar frågorna:

    • Vilka krav finns idag?

    • Hur ska jag välja reningsteknik?

    • Hur fungerar en MBBR?

Eva Westin och Kjell Lundqvist, VA-process-experter från AFRY berättar om de senaste turerna kring skärpt lagstiftning och vad det innebär när EU:s avloppsdirektiv skall införas i Sverige. Webbinariet kommer även innehålla exempel från Lycksele reningsverk på reningstekniken MBBR, där AFRY varit med från preliminära utredningar, till projektering, idrifttagande och uppföljning av första drifttiden. 

Datum: Den 20 oktober 2021

Tid: Klockan 10:00-11:00

Plats: Online via Teams


Webbinariet är kostnadsfritt.Registrera dig
Jag har tagit del av informationen om behandling av personuppgifter och lämnar härmed mitt uttryckliga samtycke till att AFRY behandlar mina personuppgifter för att kunna utföra de tjänster som jag efterfrågar.

Presentation föredragshållaren 
Presentation föredragshållare Eva Westin
Eva är utbildad civilingenjör i Miljö- och vattenteknik och gillar att arbeta med avlopp och slam. Hon arbetar främst med processfrågor inom kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk samt miljö, med lagstiftning och tillstånd för avloppsreningsverk inklusive MKB och teknisk beskrivning. 
Presentation föredragshållare Kjell Lundqvist
Kjell har en livstids erfarenhet från arbete inom vatten- och avloppsområdet från såväl privat som kommunal verksamhet. Kjells fokusområden inom VA rör ämnen såsom dricksvatten, vattenförsörjning, vattenbehandling, ledningssystem, modellering, spillvattenbehandling, dagvattenhantering, VA-taxor och VA-ekonomi. 
Presentation moderator Nathalie Stärner
Nathalie handlägger diverse utredningar inom VA och utför också periodiska besiktningar på reningsverk. Nathalie har god erfarenhet av att utvärdera analysresultat och göra bedömningar kring belastningsvariationer och påverkansfaktorer av inkommande spillvatten till reningsverket samt beräkning av slamgivor på åkermark.
Grundvatten - en samhällsviktig resurs

Digitala tvillingar i VA: Är det en möjlighet, hot eller en nödvändighet för att klara framtida krav och utmaningar?
Dagvatten- och skyfallsmodellering
Mikael Lindgren, AFRY Sverige
Magnus Holmqvist, AFRY Sverige
Dricksvattensäkerhet
Hanna Östrén, AFRY Sverige
Maria Bennet, AFRY Sverige
Robert Jönsson, AFRY Sverige
Malin Naess, AFRY Sverige
Hål-i-gatan - värdering av totala samhällskostnader vid störningar i VA-hantering
Maria Bennet, AFRY Sverige
Gunilla Grimbäck, AFRY Sverige
Ulf Silbersky, Platspilot AB
Hållbar slamhantering – en brännande fråga
Josefin Moberg, AFRY Sverige
Petri Nissinen, AFRY Finland
Dricksvattensäkerhet
Johanna Myrland, AFRY Sverige
Malin Naess, AFRY Sverige
VA-planering
Camilla Vesterlund, AFRY Sverige
Jens Östlund, AFRY Sverige
Möjligheter att ta ut dagvattenavgifter
Maria Eklund, AFRY Sverige
Sara Eklund, AFRY Sverige